OFERIM ELS SEGÜENTS SERVEIS

01.
Auditoria

Auditoria de comptes anuals.
Balanços de fusió o escissió.
Auditoria de gestió.
Revisions limitades.

02.
Assessoria comptable

Preparació i presentació dels comptes.
Anàlisis de Balanços.
Estudis econòmics i financers.
Consolidació d’estats financers.
Gestió de pagaments.

03.
Assessoria fiscal

Optimització fiscal.
Planificació fiscal.
Reclamacions a l'Agència Tributaria.
Assistència en inspeccions tributàries.
Reestructuració de societats.

Auditories
Professionals

El nostre equip d'experts realitzarà totes les tasques derivades d'una auditoria.

Atenció
Personalitzada

Ens adaptem al seu horari i a les seves necessitats.

L'atendrem sempre amb la màxima discreció.

Assistència professional a seu abast, ja sigui en persona, mitjançant correu electrònic o via telefònica.